Advokatfirman Linus Gabrielsson AB


Välkommen.
Om mig

Jag har arbetat med uppdrag och utbildning inom mina områden, som finns att läsa mer om nedan, sen 2014. Uppdragen handlar ofta om förordnanden från domstolar och myndigheter, men jag erbjuder även privat biträde eller rådgivning inom områdena. Jag blev invald som ledamot i Sveriges advokatsamfund 2017.

Att jag är ledamot av Sveriges advokatsamfund innebär att jag är advokat. Advokat är en i lag skyddad titel, till skillnad från exempelvis jurist.

Det finns flera krav att uppfylla för att bli advokat. Som advokat följer jag etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar mitt oberoende, min lojalitet med klienten, min tystnadsplikt och min skyldighet att se till att mina uppdrag är fria från intressekonflikter.

Som advokat står jag under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsamfundet ansvarar jag för att mitt arbete följer det etiska regelverket. Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat kan du höra av dig så berättar jag gärna mer.

Arbetsområden

Brottmål

Jag anlitas av tingsrätten som offentlig försvarare, även avseende jourmål, och som målsägandebiträde.

Migrationsrätt

Främst avseende asyl, förvar arbetstillstånd, medborgarskap och permanent uppehållstillstånd. Även andra typer av migrationsrelaterade frågor hanteras i mån av tid.

Tvångsvård

Offentligt biträde på förordnande av förvaltningsrätten i mål avseende vård av unga (LVU), missbrukare (LVM), eller inom psykiatrin (LPT/ LRV).

Utbildning

Föreläsningar om demokratifrågor och mänskliga rättigheter. Jag har bland annat anlitats för föreläsningar hos Juridiska institutionen på Göteborgs Universitet och av Olof Palmes Internationella Center.

Kontaktuppgifter

Lilla Bommen 2, 411 04 Göteborg

Tel. 0704-67 91 02

info@algab.se

Måndag-fredag: 8:00-16:30
Lördag, söndag: stängt